Zakaz używania rowerów miejskich

01.04.2020

Decyzją Prezesa Rady Ministrów, w związku z panującą pandemią ogłoszono zakaz korzystania z miejskich rowerów publicznych.

 

31.03.2020 weszło w życie rozporządzenie uniemożliwiające wypożyczenia miejskich jednośladów. Koszalińskie Rower Miejski został czasowo zawieszony. Z poziomu systemu informatycznego nałożone zostały blokady wynajmów od 1 do 11 kwietnia. Zablokowane zostały rowery, a system działa w pozostałym dotychczasowym zakresie, użytkownicy mają możliwość dokonywania rozliczeń, ewentualnych reklamacji.